ΑΛΙΟΣ
Α.Ε.
Newsletter
Επιλέξτε το Newsletter που σας ενδιαφέρει
Καταχωρίστε το email σας
Ψυκτική Αλυσίδα 

Η ασφάλεια, η υγιεινή και η αξιοπιστία των προϊόντων μας, είναι η πιο ισχυρή και σταθερή δέσμευση μας και η φροντίδα για την ικανοποίηση των πελατών αλλά και του τελικού καταναλωτή και αποτελεί βασικό μέλημα κάθε εργαζόμενου αλλά και κάθε προμηθευτή-συνεργάτη της ΑΛΙΟΣ ΑΕ.


Η διατήρηση της ψύξης στους - 18ο C, σε όλα τα στάδια της ψυκτικής αλυσίδας, αποτελούν την δέσμευση της ΑΛΙΟΣ ΑΕ προς τον πελάτη-καταναλωτή και ταυτόχρονα τη σφραγίδα ποιότητας των προϊόντων που εμπορεύεται.


Παράλληλα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την παραλαβή/ εκφόρτωση, αποθήκευση, ετοιμασία παραγγελιών, φόρτωση και μεταφορά / διανομή των τροφίμων που διατηρούνται σε ελεγχόμενες συνθήκες, προκειμένου να διασφαλίζεται η υγιεινή τους και η συμμόρφωση με τη ισχύουσα νομοθεσία.